Du som har hamnat i skuldfällan

Att bli av med stora skulder på egen hand är inte lätt

Att vara den som har för lite pengar, eller att vara den som har kastat bort alla sina pengar, är aldrig roligt. Här kan detta bero på många anledningar såsom att du och din familj har haft en för stor tro på er ekonomi. Detta har då lett till att ni köpt på er mera än ni kan betala. Här kan räntan på alla lån exempelvis ha gått upp. Är det då så att det finns många lån, så kommer detta förr eller senare att leda till stora problem. Problemet här uppstod då av att det inte fanns en tillräckligt stor marginal, som på ekonomiskt språk kallas för buffert. Efter att detta stora korthus rasar finns det massor av städning som måste göras för att återigen få ordning på livet.

Det första i detta läge kommer naturligtvis att vara ett möte och en diskussion med var och en av alla de kreditgivare som det lånats pengar av. Idag känner de mycket väl till de problem som kan uppstå. Är det då så att ditt problem inte uppstått av slarvighet och oansvarigt ansvar för dina pengar och utgifter så kommer dessa att vilja hjälpa till. De är också måna om en lösning då de hellre vill ha pengar än exempelvis en bil som köptes ny men numera är en begagnad bil. Om fallet nu är så att du varit oansvarig och inte vet hur du ska gräva dig ur situationen som uppstått.

Då är det kunskap och utbildning som krävs. Detta samt en kontakt med en ekonomisk rådgivare som kan hjälpa dig med dina akuta problem. Ibland finns det dock inga möjligheter att lösa för svåra situationer som människor försatt sig i. I det fallet blir det helt enkelt till att sälja allt som går, betala av så mycket som du samlar in från försäljning samt ingå en skuldsanering. Helt enkelt börja om livet på nytt.

En kass privatekonomi kan leda till svår depression

Att ha en dålig ekonomi eller hamna i trassel med att inte kunna klara sina betalningar samt ha mat för dagen är inget att skoja om. Nu kan detta många gånger tydligt härledas till att en person själv har slarvat med sin privatekonomi. Här är det då många som säger att detta vara det dags för och han fick det som skulle komma. Så får du inte se det. Här handlar det egentligen om en sjukdom. Den kallas att inte kunna ta hand om sig själv. Om detta fortsätter kan det leda till andra mycket svårare sjukdomar. Exempel på det är ångest, depression, självmordstankar och kanske till och med försök att ta livet av sig. I det fall du känner att det finns ett uppenbart problem med din privatekonomi och detta känns svårt. Då är det bättre att du är den som ber om hjälp istället för att vänta.