När du är den som vill spara dina ägodelar

Den stora self-storage trenden i USA

Att vara den som vill spara sina saker istället för att slänga dem, är något som är mycket vanligt för många människor. Detta har synt kraftigt i USA där det skapats platser och företag som erbjuder magasinering av ett ofantligt antal de senaste 10 åren. Här finns det de som magasinerar under kortare tid för att sedan ta ut sina saker när de anser behöva dem. Det finns också andra som bara magasinerar och sedan glömmer dessa förråd. Det vanligaste är då att de glömmer betala avgiften för den, struntar i detta eller får en dålig ekonomi som inte klarar denna kostnad. Med anledning av detta har det också skapats många serier där andra entreprenörer köper dessa i stort sett osedda genom auktioner.

Hur som helst ser denna trend ut att spridas över världen och kommer förmodligen också att nå den svenska marknaden. Om det nu är så att du behöver magasinera, har råd med detta och efter hand använder dina saker igen kommer detta att vara något positivt. Är det så att du inte tar hand om dina saker och betalar för din magasinering, kommer det förmodligen efter hand finnas en marknad för auktioner i Sverige också. Nu kommer det dock att finnas olika alternativ för den som vill magasinera och spara sina ägodelar.

Att magasinera på hemmaplan eller hos ett företag

När det gäller detta kan man då hyra en förrådscontainer eller välja att magasinera på en ansedd plats hos ett företag. När du väljer att magasinera hos ett företag som redan arbetar inom detta område kommer du att få en större kostnad. I detta kommer det dock att ingå en försäkring som skyddar dina ägodelar. Väljer du att hyra en förrådscontainer så kommer du att behöva se över ditt försäkringsskydd, så att du är på det klara att detta gäller för den container du hyr.

En del kan inte hyra en förrådscontainer

Av förklarliga skäl kommer alla människor inte att kunna hyra en förrådscontainer. Detta med anledning av att de bor i lägenhet och att en yta att placera denna på inte finns. Hur som helst kommer detta att vara en sak som inte påverkar om du kan behålla dina ägodelar. Kostnaden du måste betala för din förvaring kvarstår. Om du väljer att magasinera hos ett företag kommer den som inte betalar att förlora sin plats. Hyr du en förrådscontainer kommer du som inte betalar för denna att bli av med den. I slutändan kommer resultatet bli att self-storage trenden kommer till Sverige, vilket också leder till att det alltid finns någon som kommer att tjäna på just din magasinering. Detta vilket alternativ du än väljer.