Dropshipping – lagerhanteringssystem och sånt där

För alla verksamheter som handlar med fysiska varor är lagringen av varorna ofta en tung post i budgeten. För det första är det dyrt att binda kapital i den typen av tillgångar och för det andra kan det vara extremt dyrt att hyra eller äga lagerutrymmen, utan annat syfte än som lager.

I den här artikeln fokuserar jag på hur växande företag med lagerkapacitet kan optimera den delen av verksamheten så att lagerhanteringen kan bli till ett nöje istället för att vara en börda. Läs vidare här och smarta upp dig på allt omkring lagerhantering.

 

Intelligent lagerhantering

Der finns inte alltid några gyllene råd när det handlar om normal lagerhantering. Men trots det har man ändå fått klarhet i att det hela handlar om att man konstant ska ha överblick över vad man har på sitt lager. I det avseendet är de viktigaste parametrarna timing och organisation. Att ha en vara i lager är nämligen dyrt, och för den kostnadsmedvetna affärsmannen handlar det om att ha så få varor i lager som möjligt – utan att man plötsligt står i en situation där man faktiskt saknar varor, på grund av att man har varit för försiktigt med att beställa hem varor till lager.

Intelligent lagerhantering handlar om att man hela tiden bara har den mängden varor i lager, som man ska skicka vidare. Här gäller det att varans liggdagar på det fysiska lagret ska reduceras till att vara så kort som möjligt, och istället ska varan – så länge den är i ”lager” – vara i transportläge. Därmed är kapitalbindningen så kort som möjligt, och man ska inte ha så stort lagerkapacitet på lagret, eftersom det förhoppningsvis bara ska innehålla mycket små antal, som står stilla på lagret. Hitta ett lagerhanteringssystem här.

 

Spara mantimmar med lagerhantering

Förutom att uppnå kortare liggtid med rätt lagerhantering, kommer man också snabbt att inse att man faktiskt kan spara många mantimmar genom att använda rätt lösning. En av fördelarna med automatiserat inköp är nämligen att man uppnår ett mindre lager, men en annan för del är också, att man inte ska använda samma antal anställda på att plocka varor från lagret. Och det bästa av allt är att den här typen av software faktiskt inte kostar en förmögenhet – ofta kan man få det till en del av vad man annars ska betala till de arbetare som man har till att hantera lagret.

Står du också i situationen där du ska omvärdera din lagerhantering på grund av tillväxt, är det en bra idé att undersöka alla de olika möjligheterna som finns för att använda ett lagerhanteringssystem. Det är en enkel integration, och det är lättare att starta innan verksamheten växt sig till en storlek där den typen av integration är en process som är besvärlig att komma igenom.

Bild: https://techcrunch.com